Loading...

Vráblíková Alena

Research Activities

MODULACE IMUNITNÍ ODPOVĚDI PROTI INFEKCI, PURIFIKACE PROTEINŮ A PŘÍPRAVA PROTEINOVÝCH A DNA VAKCÍN

IMUNITNÍ DYSBALANCE SPOJENÁ S ROZVOJEM AUTOIMUNITNÍCH NEMOCÍ IGA NEFROPATIE

Zapojení do projektů

FIT (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie)

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495

Vzdělání

2003-2006

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor: Molekulární a buněčná biologie, bakalářské studium

2006-2008

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor: Molekulární a buněčná biologie, magisterské studium

2008-2015

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor: Lékařská Imunologie, doktorandské studium

Vybrané publikace

Lasioglossins LLIII affect the morphogenesis of Candida albicans and reduces the duration of experimental vaginal candidiasis in mice

Vrablikova A., Czernekova L., Cahlikova R., Novy Z., Petrik M., Imran S., Novak Z., Krupka M., Cerovsky V., Turanek J., Raska M. 2017. Microbiol Immunol 61(11):474-481.

Nacetylgalactosaminide α2,6-sialyltransferase II is a candidate enzyme for sialylation of galactose-deficient IgA1, the key autoantigen in IgA nephropathy

Stuchlova Horynova M., Vrablikova A., Stewart T.J., Takahashi K., Czernekova L., Yamada K., Suzuki H., Julian B.A., Renfrow M.B., Novak J., Raska M. 2015. Nephrol Dial Transplant 30(2):234-8.

Exposition of dermatophyte Trichophyton mentagrophytes to L-cystine induces expression and activation of cysteine dioxygenase

Kasperova A., Cahlikova R, Kunert J, Sebela M, Novak Z, Raska M. 2014. Mycoses 57(11):672-8.