Loading...

Dne 26.9.2019 byl organizován workshop a přednáška s názvem „Direct thrombus imaging for translational stroke research“.

Workshop byl součástí dvoudenní návštěvy Dr. Dong-Eog Kima, M.D., Ph.D. (Dongguk University, Seoul,  Jižní Korea) v Brně organizované doc. MUDr. Robertem Mikulíkem, Ph.D. (FNUSA-ICRC) ve spolupráci s PharmDr. Josefem Maškem, Ph.D. , oddělení Farmakologie a Imunoterapie, VÚVeL.

Dr. Dong-Eog Kim v rámci návštěvy Brna navštívil pracoviště, která jsou zapojeny do aktivit „Stroke programu“ , jehož hlavním řešitelem je doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. Oddělení Farmakologie a Imunoterapie je do těchto aktivit zapojeno prostřednictvím projektu AZV, společné laboratoře FNUSA-ICRC – VÚVeL „NANOPHARM“  laboratoří in vivo zobrazovacích technik a laboratoří mikroskopických technik.

Součástí workshopu byla také exkurze v laboratořích oddělení Farmakologie a Imunoterapie a následná diskuze ohledně budoucí spolupráce. Diskuze se účastnili zástupci těchto institucí: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Biofyzikální ústav AV ČR, Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, Biotechnologický ústav AV ČR a Univerzita Palackého Olomouc. Workshop byl organizován v rámci projektu OPVVV FIT (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495)

 

 

 

 

Napsat komentář