Loading...

Dne 4.12.2019 vychází v Hospodářských novinách v příloze Moderní medicína článek zaměřený na zlepšení léčby a diagnostiky cévních mozkových příhod, kde důležitou roli hraje Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně. Výzkumní pracovníci z oddělení Farmakologie a imunoterapie se zaměřují na vývoj nových diagnostik na bázi biokompatibilních nanočástic, včetně možnosti preklinického zobrazení nových trombolytických léčiv.

Napsat komentář